Skip to content

CHARAKTERYSTYKA CERAMICZNYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ SUROWCÓW KRAJOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO ICH WYTWARZANIA

2 lata ago

197 words

CHARAKTERYSTYKA CERAMICZNYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ SUROWCÓW KRAJOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO ICH WYTWARZANIA .Obecnie znanych jest dużo odmian ceramicznych materiałów budowlanych, różniących się nie tylko kształtem, wymiarami i ciężarem, ale przede wszystkim własnościami, a zatem przydatnością do określonych zastosowań. Pomimo, że prawie wszystkie rodzaje wyrobów ceramicznych mają zastosowanie przy budowie lub wyposażeniu rozmaitych obiektów, to jednak przeważającą ich ilość stanowią wyroby wykorzystywane w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym. Należą do nich m. in. wyroby ceramiki czerwonej, kaflarskie, termoizolacyjne, klinkierowe, kamionkowe, tzw. leizna kamienna oraz materiały ogniotrwałe. Wszystkie one różnią się pomiędzy sobą własnościami, technologią produkcji oraz surowcami wykorzystywanymi do produkcji tych wyrobów. Końcowym procesem wytwarzania tych materiałów jest wypalanie prowadzone w różnych ,temperaturach końcowych – na ogół od 900 do 1500°C. Prócz wymienionych ceramicznych materiałów budowlanych stosuje się coraz częściej, przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym; różne materiały nie wypalane, m. in. wyroby wapienno-piaskowe, prefabrykaty wapienno-żużlowe, cementowo-żużlowe i inne. Stanowią one odrębną grupę materiałów budowlanych, która w niniejszej książce szczegółowo nie będzie omawiana. [podobne: skrzynka rozsączająca, schody spocznikowe, radiolex ]

Powiązane tematy z artykułem: radiolex schody spocznikowe skrzynka rozsączająca