Skip to content
2 lata ago

242 words

Czas wiązania. Czas wiązania jest to okres upływający od chwili zarobienia zaczynu cementowego wodą do przejścia jego w ciało stałe. Cement powinien mieć czas wiązania odpowiednio długi, aby sporządzone z cementu betony i zaprawy nie straciły swej plastyczności przed wyrobieniem i ułożeniem. Normy dotyczące cementu wymagają, aby początek wiązania cementu następował nie wcześniej niż po 40 minutach, koniec zaś wiązania nie później niż po 10 godzinach. Cement produkowany na skalę przemysłową wykazuje zazwyczaj początek wiązania po około 2 godzinach, koniec zaś – po około 6 -:- 7- godzin, takie bowiem warunki wiązania okazały się najbardziej odpowiednie dla użytkowników cementu. Czas wiązania cementu zależy od wielu czynników, z których najważniejsze są: skład mineralny cementu, temperatura, ilość wody zarobowej i stopień zmielenia cementu. Klinkier cementowy przemielony bez dodatku gipsu szybko wiąże, tzn. natychmiast po zarobieniu z wodą tężeje i przemieni się w ciało stałe. Cement o normalnym czasie wiązania otrzymuje się przez dodatek (około 3010) gipsu dwuwodnego (CaS04• 2H20) do przemielonego klinkieru. Ze wszystkich składników mineralnych klinkieru największy wpływ na czas wiązania ma glinian trójwapniowy (3CaO• AhOa). Zwiększenie zawartości tego składnika w cemencie powoduje przyspieszenie czasu wiązania, zmniejszenie zaś. zawartości tego składnika – opóźnienie. [przypisy: elbud katowice , dywany młodzieżowe , schody spocznikowe ]

Powiązane tematy z artykułem: dywany młodzieżowe elbud katowice schody spocznikowe