Skip to content

Dla przemyslu klinkierniczego zasadnicze znaczenie ma metoda przeróbki gliny przez sztychowanie

2 miesiące ago

100 words

Najrzadziej wreszcie stosuje się metodę tzw. łetnienia, polegającą na rozściełaniu wykopanej gliny w cienkiej (15-:- 25 cm) warstwie i pozostawieniu jej przez kilka miesięcy wpływowi czynników atmosferycznych. Glina taka, ulegająca wielokrotnemu nawilżeniu wskutek deszczu i następnemu szybkiemu wysychaniu, po upływie pewnego czasu zupełnie się rozsypuje i ulega z łatwością dalszej przeróbce mechanicznej. Dla przemysłu klinkierniczego zasadnicze znaczenie ma metoda przeróbki gliny przez sztychowanie, które odgrywa pewną rolę nawet przy suchej metodzie formowania surówki. [więcej w: zapotrzebowanie na energię elektryczną, zbrojenie płyty stropowej, budowa kortów tenisowych ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa kortów tenisowych zapotrzebowanie na energię elektryczną zbrojenie płyty stropowej