Skip to content

Dla przemyslu klinkierniczego zasadnicze znaczenie ma metoda przeróbki gliny przez sztychowanie

10 miesięcy ago

93 words

Najrzadziej wreszcie stosuje się metodę tzw. łetnienia, polegającą na rozściełaniu wykopanej gliny w cienkiej (15-:- 25 cm) warstwie i pozostawieniu jej przez kilka miesięcy wpływowi czynników atmosferycznych. Glina taka, ulegająca wielokrotnemu nawilżeniu wskutek deszczu i następnemu szybkiemu wysychaniu, po upływie pewnego czasu zupełnie się rozsypuje i ulega z łatwością dalszej przeróbce mechanicznej. Dla przemysłu klinkierniczego zasadnicze znaczenie ma metoda przeróbki gliny przez sztychowanie, które odgrywa pewną rolę nawet przy suchej metodzie formowania surówki. [więcej w: mrówka nidzica, krosoft, stagra ]

Powiązane tematy z artykułem: krosoft mrówka nidzica stagra