Skip to content

Dla przemyslu klinkierniczego zasadnicze znaczenie ma metoda przeróbki gliny przez sztychowanie

2 lata ago

93 words

Najrzadziej wreszcie stosuje się metodę tzw. łetnienia, polegającą na rozściełaniu wykopanej gliny w cienkiej (15-:- 25 cm) warstwie i pozostawieniu jej przez kilka miesięcy wpływowi czynników atmosferycznych. Glina taka, ulegająca wielokrotnemu nawilżeniu wskutek deszczu i następnemu szybkiemu wysychaniu, po upływie pewnego czasu zupełnie się rozsypuje i ulega z łatwością dalszej przeróbce mechanicznej. Dla przemysłu klinkierniczego zasadnicze znaczenie ma metoda przeróbki gliny przez sztychowanie, które odgrywa pewną rolę nawet przy suchej metodzie formowania surówki. [więcej w: mrówka nidzica, krosoft, stagra ]

Powiązane tematy z artykułem: krosoft mrówka nidzica stagra