Skip to content

Dlugosc komory dolnej w swietle scian poprzecznych

2 lata ago

203 words

Wyższa część nadbudowy studzienki włazowej skonstruowana jest analogicznie, jak w studzienkach rewizyjnych na kanałach kołowych. Studzienki włazowe wykonywane całkowicie w betonie mają konstrukcję znacznie uproszczoną. Dolna część — do wysokości pach kanału — przybiera w przekroju poprzecznym kształt kanału. Część ta może być nawet obudowana pierścieniem z cegły kanalizacyjnej (w kanałach murowanych). W części wyższej pionowe ściany betonowe lub w miarę potrzeby uzbrojone poziomymi prętami stalowymi wyprowadzone są do wysokości sklepienia kanału i przykryte poziomą płytą żelbetową z otworem kołowym o średnicy równej średnicy komina złazowego. Długość komory dolnej w świetle ścian poprzecznych musi się równać co najmniej średnicy komina. W studniach całkowicie żelbetowych konstrukcja jest wynikiem przecięcia się dwóch walców: pionowego o przekroju komina i poziomego o przekroju kanału. We wszystkich typach studzienek złazowych stopnie do schodzenia montowane są według zasad omówionych poprzednio. Dolne stopnie poniżej pach, wmontowane w ścianie muszą być stopniami skrzynkowymi – nie mogą stanowić przeszkody w przepływie ścieków, 10. 2. [więcej w: cigger, firanex, dywany młodzieżowe ]

Powiązane tematy z artykułem: cigger dywany młodzieżowe firanex