Skip to content

Formowanie surówki na sucho

2 lata ago

129 words

Jak więc widzimy produkcja surówki klinkierniczej na mokro jest zagadnieniem wcale niełatwym i skomplikowanym. Formowanie surówki na sucho Przy stosowaniu metod formowania surówki przez sprasowanie suchej gliny unika się wielu niedogodności związanych z metodą mokrą. Sucha glina (zawierająca 6 -:- 9% wilgoci) po sproszkowaniu zostaje sprasowana pod ciśnieniem od 200 do 400 atu i bezpośrednio po wyformowaniu może być umieszczona w piecu. Unika się w ten sposób uciążliwych manipulacji połączonych z suszeniem i magazynowaniem surówki, a co najważniejsze otrzymuje się wielkie zagęszczenie i jednorodną strukturę surówki. Dzięki temu wytrzymałość klinkieru prasowanego na sucho przewyższa o 50 do 100% wytrzymałość klinkieru formowanego na mokro. [patrz też: płyta włókno cementowa, pałucki bank spółdzielczy, ms allegro pl ]

Powiązane tematy z artykułem: ms allegro pl pałucki bank spółdzielczy płyta włókno cementowa