Skip to content

GLÓWNE WLASNOSCI UZYTKOWE CEMENTU PORTLANDZKIEGO

2 lata ago

157 words

25 GŁÓWNE WŁASNOSCI UŻYTKOWE CEMENTU PORTLANDZKIEGO Uwagi ogólne. Cement portlandzki jest jednym z powszechnie stosowanych budowlanych materiałów wiążących. W praktyce jest on używamy do najbardziej odpowiedzialnych robót budowlanych. Jakość cementu musi być z góry określona, ponieważ wpłynie to na właściwe jego zastosowanie i racjonalne wykorzystanie. Cały proces technologiczny wytwarzania cementu portlandzkiego jest tak opracowany, aby jako produkt końcowy był otrzymywany materiał o dokładnie sprecyzowanych własnościach użytkowych . Do własności ogólnych, które charakteryzują wszystkie budowlane materiały wiążące, a więc i cement portlandzki, należą: stopień zmielenia, czas wiązania, zmiana objętości i wytrzymałość mechaniczna. Poza tym różne specjalne rodzaje cementów mają własności szczególnie je wyróżniające od innych, np. zwiększoną odporność na czynniki chemiczne, niskie ciepło hydratacji, skurcz ,itp. [przypisy: cigger , mrówka nowy dwór maz , płyta włókno cementowa ]

Powiązane tematy z artykułem: cigger mrówka nowy dwór maz płyta włókno cementowa