Skip to content

klinkier wypalony z takiej surówki jest bardzo kruchy

2 lata ago

147 words

W przeciwnym przypadku surówka uformowana z niedostatecznie przerobionej gliny będzie masowo pękała. Również klinkier wypalony z takiej surówki jest bardzo kruchy. W celu dobrego przerobienia gliny, zwłaszcza tłustszej, należy stosować cały szereg metod fizycznych (naturalnych) i mechanicznych. Do fizycznych metod przeróbki gliny zalicza się sztychowanie gliny, mrożenie, dołowanie i tętnienie. Najlepsze wyniki daje mrożenie gliny, polegające na rozściełaniu wykopanej gliny na początku zimy warstwą grubości około 60- 70 cm i ziewaniu jej wodą. Woda zawarta wewnątrz brył gliny zamarza, pęcznieje i powoduje rozluźnienie struktury wewnętrznej gliny. Metoda ta jest skuteczna, tak że nawet b. twarde łupki i margle, nie nadające się bezpośrednio do przeróbki maszynowej, po paru latach mrożenia zmieniają się w podatną, plastyczną masę. [więcej w: pałucki bank spółdzielczy, taśma led allegro, radiolex ]

Powiązane tematy z artykułem: pałucki bank spółdzielczy radiolex taśma led allegro