Skip to content

Komory polaczeniowe i rozgalezieniowe

2 lata ago

165 words

Komory połączeniowe i rozgałęzieniowe Komory połączeniowe i rozgałęzieniowe na kanałach przełazowych mogą być murowane, betonowe lub żelbetowe o podobnej konstrukcji. Konstruowanie tego rodzaju obiektów kanałowych będzie omówione na przykładzie tzw. podwójnej komory połączeniowej, przedstawiającej włączenie 2 kanałów jajowych I i II klasy w kanał III klasy. Kanały I. i II klasy przecinają się pod kątem 90°, kanał III klasy leży na przedłużeniu osi kanału II klasy. Określenie zasadniczych wymiarów komory dokonane będzie w sposób graficzno-analityczny. W pierwszej kolejności należy wyrysować plan komory w płaszczyźnie pach kanałów i obliczyć niezbędne jej wymiary: długość i szerokość . Na tej podstawie rozłożony będzie wykop pod komorę i wykonane odeskowanie. Plan komory rysujemy przyjmując promień łuku po osi kanału I klasy. R = 7,5 m. [przypisy: barbara zacharska, taśma led allegro, mrówka nowy dwór mazowiecki ]

Powiązane tematy z artykułem: barbara zacharska mrówka nowy dwór mazowiecki taśma led allegro