Skip to content

Mur dolnej czesci komory od strony scian wykopu jest pionowy

2 lata ago

174 words

Mur dolnej części komory od strony ścian wykopu jest pionowy. Szerokość muru w pachach komory powiększa się (w porównaniu z grubościami kanałów) z uwagi na to, że na nim opiera się sklepienie o większej rozpiętości, przykrywające dolną część komory. Sklepienie to formuje się według następujących zasad: Odcinek ściany prostej o długości 4,146 – 0,362 = 3,784 m l ściany na łuku o długości 3,489 m dzieli się na 4 równe części . Punkty podziału wyznaczają przekroje, w których ustawia się krążyny. Kształt krążyn wykreśla się według wzorów ogólnych podanych w p. 2. 1 i dla przekrojów jajowych. Szerokości krążyn w poszczególnych przekrojach oblicza się w podobny sposób, jak obliczono największą szerokość komory w przekroju IV-IV (odcinek NC). Odległości między środkami podstaw krążyn można obliczyć analitycznie. Odległości te posłużą do wykonania przekroju podłużnego sklepienia. [przypisy: elbud katowice, stagra, barbara zacharska ]

Powiązane tematy z artykułem: barbara zacharska elbud katowice stagra