Skip to content

najpierw w gotowym i odwodnionym wykopie betonuje sie fundament pod komore

2 lata ago

236 words

Kolejność wykonania jest następująca: najpierw w gotowym i odwodnionym wykopie betonuje się fundament pod komorę w formie płaskiej płyty, następnie układa się wzdłuż osi łączonych kanałów spód komory i przystępuje się do murowania bocznych ścian (dolnych sklepień) do wysokości pach najwyższego kanału. Na prostym kierunku wykonuje się przejście z przekroju kanału II kl. w przekrój III kl. , obniżając jednocześnie dno po linii pochyłej. Dno przejścia z I kl. na łuku obniża się stopniowo o 20 cm na długości. łuku G-G. Dolną część komory na przejściu z I kl. w III kl. można wykonać w inny prostszy sposób. Szablony poprzeczne kanału I kl. na łuku ustawia się na kierunkach promieni, wiążąc je krzywizną ściany bocznej w płaszczyźnie pach. Promień łuku ściany wypukłej wynosi Rl = 6,497 m, wobec tego skorygowany promień łuku dna kanału na krzywce wyniesie R2 = 6,497 + 0,300 = 6,797 m, a promień łuku ściany wklęsłej w płaszczyźnie pach RJ = 6,497 + 0,600 = 7,097 m. Krzywą przenikania kanału I kl. z korytem przejściowym z II kl. w III kl. otrzymuje się łącząc z sobą punkty przecięcia tworzących leżących na jednakowych wysokościach. [więcej w: firanex, mrówka nowy dwór mazowiecki, mrówka nowy dwór maz ]

Powiązane tematy z artykułem: firanex mrówka nowy dwór maz mrówka nowy dwór mazowiecki