Skip to content
2 lata ago

146 words

Obudowa kanału musi być zaprojektowana zgodnie ze wskazaniami podanymi w punkcie poprzednim. Przejście z jednego przekroju w drugi zmieniony usytuowane jest przed i za przeszkodą. Przykład takiego przejścia z jednego przekroju w drugi. – Jeżeli kanał całym swoim przekrojem wchodzi w konstrukcję kolidującego obiektu, należy zaprojektować na kanale przejście syfonowe pod przeszkodą. Syfony konstruuje się z jednego lub więcej przewodów pracujących pod ciśnieniem. Prędkości w rurach syfonowych nawet przy minimalnych przepływach powinny być większe niż prędkości samooczyszczania. Z drugiej strony prędkości nie mogą być za duże, gdyż nie należy dopuszczać do zbytniego zwiększania strat wysokości na pokonanie oporów i do zbyt dużych różnic między zwierciadłami ścieków przed i za syfonem. [przypisy: taśma led allegro, dywany młodzieżowe, płyta włókno cementowa ]

Powiązane tematy z artykułem: dywany młodzieżowe płyta włókno cementowa taśma led allegro