Skip to content

Oznaki zlej zmiany objetosci (wypaczenie, spekane, rysy promieniowe)

2 lata ago

304 words

Gdy placek z zaczynu po 3-godzinnej kąpieli parowej wykazuje złą zmianę objętości, tzn. wypacza się, lub gdy pojawiają się za nim spękania albo rysy promieniowe. Wówczas jest to dowodem, ze cement Zawiera nadmierną, niedopuszczalną zawartość wolnego CaO. Drugi placek z zaczynu przechowuje się w pomieszczeniu laboratoryjnym, a trzeci – przez 28 dni w wodzie. Oznaki złej zmiany objętości (wypaczenie, spękane, rysy promieniowe] na tych plackach spowodowane są najczęściej przez niedopuszczalną zawartość MgO lub CaS04 w cemencie. Zmianę objętości cementu można oznaczyć również za pomocą pierścienia Le Chateliera. Jest to pierścień z nierdzewiejącej stali o średnicy 30 mm i wysokości 30 mm, przecięty wzdłuż i zaopatrzony po obu stronach przecięcia w przylutowane nietalowe igły długości około 15 cm. Przy badaniu pierścień ustawia się na szklanej płytce, napełnia zaczynem cementowym o właściwej ilości wody i po przykryciu szkiełkiem zanurza do wody. Po 24-godzinnym przechowywaniu w wodzie zaczyn w pierścieniu poddaje się działaniu wrzącej wody w ciągu 3 godzin, przy czym przed i po gotowaniu mierzy się rozstęp igieł przylutowanych do pierścienia. W przypadku obecności wolnego wapna w cemencie zaczyn zwiększa swą objętość, pierścień rozwiera się i rozstęp między igłami wzrasta. Jeżeli wzrost ten przekracza 10 mm, dowodzi to, że ilość wolnego wapna w badanym cemencie jest zbyt duża i już niebezpieczna dla jakości sporządzonych z tego cementu betonu lub zaprawy. Badanie cementu za pomocą pierścienia Le Chateliera przewidziane jest w normach cementowych niektórych krajów (np. w Anglii). Normy polskie nie zawierają tej metody, pomimo to jest ona powszechnie stosowana w laboratoriach fabrycznych naszych cementowni. [podobne: mrówka nasielsk , mrówka nidzica , radiolex ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka nasielsk mrówka nidzica radiolex