Skip to content

Problem, który zaczelismy badac, stanowi juz obecnie powazne zagadnienie spoleczno-ekonomiczno-przestrzenne i w najblizszych latach waga jego bedzie wzrastac

2 lata ago

229 words

Problem, który zaczęliśmy badać, stanowi już obecnie poważne zagadnienie społeczno-ekonomiczno-przestrzenne i w najbliższych latach waga jego będzie wzrastać. Wynika to z następujących przyczyn: a) stałego wzrostu udziału ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności kraju b) podwyższania się przeciętnego poziomu zamożności społeczeństwa, przewidywanego przyrostu czasu wolnego oraz ruchliwości ludności i elastyczności tej ruchliwości związanej z coraz częstszym posiadaniem samochodu osobowego c) stosunkowo ograniczonej bazy wypoczynkowo-noclegowej znajdującej się w rękach gospodarki uspołecznionej d) wyraźnych preferencji części ludności miejskiej, zwłaszcza rodzin z dziećmi, do korzystania z wypoczynku na wsi w oparciu o prywatną bazę noclegową. Wydaje się, że w stosunku do skali zagadnienia i jego wielopłaszczyznowej i skomplikowanej problematyki nie jesteśmy w pełni przygotowani do sterowania jego rozwojem. Wskazują na to choćby wy rywkowe informacje zebrane przez nasze przyczynkowe badanie. I tak, zaczynając od sprawozdawczości należy stwierdzić, że jest ona w dużym stopniu mało wiarygodna. Brak nam także wyraźnych koncepcji w zakresie polityki ekonomicznej w stosunku do tego typu usług. Również polityka przestrzenna odnośnie sposobu zagospodarowania wsi letniskowych, jako jednostek osadniczych jest dosyć enigmatyczna. Problemem zasadniczym jest na przykład określenie pojęcia wsi letniskowej. [przypisy: barbara zacharska, schody spocznikowe, mrówka nowy dwór maz ]

Powiązane tematy z artykułem: barbara zacharska mrówka nowy dwór maz schody spocznikowe