Skip to content

Produkcja klinkieru drogowego oparta jest na nieco innych metodach technologicznych

2 lata ago

177 words

Produkcja klinkieru drogowego oparta jest na nieco innych metodach technologicznych. Klinkier drogowy również wymaga do produkcji surowców ilastych wysokotopliwych (powyżej 1350°C) i wykazujących niezbyt wąski interwał spiekania. W kraju wykorzystuje się do tej produkcji niektóre złoża iłołupków karbońskich z okolic Będzina i lessy występujące w południowej części woj. lubelskiego. Masę do jego produkcji, w odróżnieniu od pozostałych asortymentów ceramiki budowlanej, przeważnie przygotowuje się i formuje metodą suchą lub półsuchą, stosując wilgotność 6-:-10,1/0 oraz nacisk przy formowaniu w prasach udarowych Spenglera lub innych rzędu do 450 kG/cm2. Proces wypalania klinkieru drogowego prowadzi się do temperatury 1200-:-1300°C, stosując w końcowej fazie atmosferę na przemian utleniającą i redukującą. Zmiana atmosfery podczas procesu wypalania przyspiesza przemiany fizyko-chemiczne powodujące zagęszczenie czerepu ceramicznego w wyniku p owstawania związków niskotopliwych. Wyroby klinkierowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną na ściskanie i uderzenie. [więcej w: cezas rzeszów, skrzynka rozsączająca, barbara zacharska ]

Powiązane tematy z artykułem: barbara zacharska cezas rzeszów skrzynka rozsączająca