Skip to content

Przejscia rur kanalów przez scianki studni

4 tygodnie ago

117 words

Przejścia rur kanałów przez ścianki studni muszą być odpowiednio obudowane i uszczelnione najlepiej masą plastyczną. Przy wykonywaniu tego przejścia trzeba mieć na uwadze zabezpieczenie kanału przed złamaniem przy różnym osiadaniu studzienki i kanału. Rury wchodzące do studni przycięte są prostopadle do osi kanału (po cięciwach studni). Dno komory roboczej i koryta przepływowe na ścieki uformowane są w betonie lub z cegły (w studzienkach murowanych). W niektórych przypadkach samo koryto wykłada się. łuskami lub kształtkami kamionkowymi (najczęściej stosuje się to przy budowie studzienek rewizyjnych na kanałach kamionkowych). [hasła pokrewne: gablota ogłoszeniowa, styropian spadkowy, domki drewniane producent ]

Powiązane tematy z artykułem: domki drewniane producent gablota ogłoszeniowa styropian spadkowy