Skip to content

Rozdzial scieków nastepuje w specjalnych komorach wlotowych

2 miesiące ago

125 words

Zasady te są łatwe do zrealizowania tylko przy projektowaniu syfonów na sieci rozdzielczej lub na sieci ogólnospławnej tuż poniżej przelewów burzowych. W przypadku stosowania syfonów na sieci deszczowej lub ogólnospławnej bez przelewów; a przez to bez możliwości wyrównania różnic w przepływach przez syfon, konieczne jest projektowanie kilku przewodów syfonowych, włączanych stopniowo w miarę zwiększania się przepływów. Rozdział ścieków następuje w specjalnych komorach wlotowych. Do budowy syfonów stosuje się rury żeliwne, stalowe lub żelbetowe. Przewody syfonowe mogą być prowadzone w specjalnych galeriach rewizyjnych. Przy dużych przekrojach i długościach syfonów należy przewidzieć możliwość odpompowania ścieków z przewodów 10. 5. [hasła pokrewne: oznaczenia kabli, zgłoszenie budowy budynku gospodarczego druk, kalkulator zużycia prądu ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator zużycia prądu oznaczenia kabli zgłoszenie budowy budynku gospodarczego druk