Skip to content

Skrzyzowanie kanalów z obiektami inzynierskimi

2 lata ago

103 words

Skrzyżowanie kanałów z obiektami inżynierskimi Do obiektów inżynierskich, z którymi mogą występować kolizje sieci kanalizacyjnej, należą: – tunele drogowe i kolejowe, arterie komunikacyjne i linie kolejowe prowadzone przez miasto w wykopach, kanały żeglugi, magistrale wodociągowe i cieplne, a na wet i budynki. Przeszkodami naturalnymi, utrudniającymi prowadzenie sieci kanalizacyjnej mogą być cieki wodne, wąwozy itp. W zależności od różnic w niweletach kanały mogą przechodzić nad trasami obiektów lub- pod nimi. Prowadzenie kanału nad przeszkodą może być dokonane na akwedukcie lub w sklepieniu przekraczanej konstrukcji inżynierskiej. [przypisy: firanex, dywany młodzieżowe, płyta włókno cementowa ]

Powiązane tematy z artykułem: dywany młodzieżowe firanex płyta włókno cementowa