Skip to content

Stopien zmielenia.

2 lata ago

301 words

Stopień zmielenia. Stopień zmielenia jest ważną cechą charakterystyczną cementu, ponieważ ma on znaczny wpływ na wiązanie i twardnienie cementu. Im większy jest stopień zmielenia cementu, tzn. im drobniej jest on zmielony, tym większą ma powierzchnię właściwą i tym szybciej zachodzą reakcje hydratacji, które przebiegają w początkowym okresie przeważnie na powierzchni cząstek cementu . Stopień zmielenia częściej określa się przez przesiewanie cementu przez odpowiednie sita. Używa się do tego celu sit z tkaniny fosforowo- brązowej o wielkości otworów 200f! (900 ocz/cm}, 80~ (4900 ocz/cm-I, niekiedy 64~L (10000 ocz/cm). Sto gramów cementu przesiewa się przez odpowiednie sito, pozostałość waży i oblicza w procentach. Metoda analizy sitowej stosowana jest powszechnie w przemyśle cementowym naszym i zagranicznym. Badania stopnia zmielenia przeprowadza się według normy PNB-04300 Cement. Badanie cech fizycznych. Wymagania norm co do stopnia zmielenia różnych marek cementu są różne, np. dla cementu portlandzkiego 250 pozostałość ma sicie 80f nie powinna przekraczać 20%, w cemencie portlandzkim 350 – 15%. W praktyce jednak stopień zmielenia cementu jest mniejszy i waha się w granicach 5 -7- 12%. Analiza sitowa ma tę wadę, że nie daje danych o wielkości powierzchni właściwej cementu i o jego składzie granulometrycznym. Dane te są często niezbędne dla pełnej charakterystyki badanego cementu. Obecnie stosuje się określanie powierzchni właściwej za pomocą powierzchniomierza Blainea. Badanie polega na mierzeniu oporu, jaki stawia przepływowi powietrza warstwa badanego cementu o danym przekroju i wysokości, którego ciężar objętościowy jest znany. Jako wynik obliczenia otrzymuje się powierzchnię właściwą tzn. sumaryczną Powierzchnię wszystkich ziaren zawartych w 1 g cementu. Wielkość ta dla cementu portlandzkiego waha się w granicach 2500 -7- 3500 cm2lg. [hasła pokrewne: elbud katowice , dywany młodzieżowe , schody spocznikowe ]

Powiązane tematy z artykułem: dywany młodzieżowe elbud katowice schody spocznikowe