Skip to content

Studzienki murowane

2 lata ago

199 words

Studzienki murowane wykonuje się w następującej kolejności: najpierw układa się na uprzednio przygotowanym podłożu fundament betonowy, następnie muruje się część dolną studzienki do wysokości pach kanału. Obrys wewnętrzny tej części ma kształt przekroju. poprzecznego kanału, ściany od strony gruntu są pionowe. Na dalszej wysokości muruje się pionowo boczne ściany w formie sklepień o niewielkiej strzałce (5·-:-10 cm) i grubości co najmniej 25 cm (1 cegła). Sklepienia te b) mają za zadanie przenieść parcie boczne gruntu na opory poprzeczne. Sklepienia boczne i opory wyprowadzone są ponad sklepienia kanału. Długość studzienki w świetle (zarazem rozpiętość sklepień) równa jest jej szerokości. W ten sposób przekrój poziomy na wysokości sklepienia kanału jest zbliżony do kwadratu. Przejście z tego przekroju do przekroju kołowego komina składa się z dwóch części: — w pierwszej formuje się przez stopniowe nadwieszanie kilku warstw cegieł przekrój kołowy wpisany w przekrój dolny, — w· drugiej — przechodzi się również przez nadwieszania cegieł do przekroju kołowego komina. [podobne: schody spocznikowe, hades oława, cigger ]

Powiązane tematy z artykułem: cigger hades oława schody spocznikowe