Skip to content

Szerokosci kanalów odkladamy symetrycznie od osi

2 lata ago

265 words

Szerokości kanałów odkładamy symetrycznie od osi. Aby można było jednoznacznie rozwiązać zadanie trzeba założyć wy- miar m – szerokość pierścieni obudowy kanałów w czole komory. Zazwyczaj przyjmuje się m = 0,25 m – długość 1 cegły. Długość komory L obliczamy z trójkąta AOB L = AB = VOA2_0B2 przy czym OA = R + b,+ m = 7,5 + 0,3 + 0,25 = 8,05 m OB = R- bll_m= 7,5-0,35-0,25 = 6,90 m stąd L = AB = /8052 – 6902 = 4 146 m Zazwyczaj przyjmuje się, że pachy wszystkich łączonych kanałów leżą w jednej płaszczyźnie na wysokości pach najwyższego kanału. Z założenia tego i z uwzględnienia różnic w wysokościach kanałów wynikają wielkości progów na kanałach dochodzących. Promień łuku wynosi: R2 = R + (R – Rl) = 7,500 + (7,500 – 6,497) = 7,500 + 1,003 = 8,503 m. Łuk zakreślony tym promieniem przecina się z linią pach przejścia II kl. w III kl. w pkcie M. Od tego punktu zaczyna się krzywa przecięcia jednego przejścia z drugim. Drugi punkt tej krzywej leży w punkcie styczności łuku osiowego. Największa szerokość komory – odcinek NC. Obliczamy ten odcinek z trójkąta CNH i z pomocniczego trójkąta CAK. NH = AK = ACsin a = 0,85 0,515 = 0,438 m KC = 110,8502 – 0,4382 = 0,728 m HC = HK + KC =(0,700 + 0,25) + 0,728 = 1,678 m NC = 1/NH2 + HC2 = 1/(6782 + 0,4382= 1,734 m. Na podstawie wyliczonych wielkości możemy przygotować odpowiednie szablony łuku osiowego i krzywizny ściany bocznej komory oraz szablony poprzeczne i według nich wykonać dolną część komory. [hasła pokrewne: skrzynka rozsączająca, ms allegro pl, pałucki bank spółdzielczy ]

Powiązane tematy z artykułem: ms allegro pl pałucki bank spółdzielczy skrzynka rozsączająca