Skip to content

Wyroby te wykazuja wieksza odpornosc na nagle zmiany temperatury

10 miesięcy ago

236 words

Wyroby te wykazują większą odporność na nagłe zmiany temperatury. Do produkcji wyrobów kamionkowych stosuje się, w zależności od asortymentu, masy zestawione nieraz z kilku gatunków glin ogniotrwałych kamionkowych, skał skaleniowych tzw. topników, oraz surowców schudzających w postaci mlewa szamotowego lub z odpadów kamionkowych względnie porcelanowych . Technologia produkcji wyrobów kamionkowych często o bardzo skomplikowanym przekroju przewiduje formowanie ich różnymi metodami: półsuchą lub suchą, przez prasowanie, wytłaczanie, toczenie, ciągnienie w postaci pasma z ceglarek, odlewanie. Dlatego też wykorzystuje się w zależności od potrzeby różne rodzaje mas: sypkie o wilgotności 3-; -1010/0, plastyczne o wilgotności 18-725010 oraz lejne zawierające 30–; -400/0 wody zarobowej i nieraz małe ilości dodatków upłynniających (dyspergatorów). Ze względu na wymienioną różnorodność mas ich przygotowanie bywa różne. Niemniej w każdym przyp adku uwzględnia się dość precyzyjne dawkowanie ,składników (ciężarowo lub objętościowo), dokładne ich przemielenie na sucho lub na mokro (większości składników na ziarna o średnicy poniżej 0,1 mm) oraz możliwie dokładne mieszanie składników i odpowietrzanie mas. W przypadku formowania wyrobów z mas plastycznych lub lejnych, a więc elementów dużych i o skomplikowanym kształcie, zachodzi potrzeba bardzo ostrożnego suszenia pół- produktu do wilgotności rzędu 3–; -5010 przed wypalaniem. [patrz też: pałucki bank spółdzielczy, stagra, hades oława ]

Powiązane tematy z artykułem: hades oława pałucki bank spółdzielczy stagra