Skip to content

Wyroby te wykazuja wieksza odpornosc na nagle zmiany temperatury

2 lata ago

236 words

Wyroby te wykazują większą odporność na nagłe zmiany temperatury. Do produkcji wyrobów kamionkowych stosuje się, w zależności od asortymentu, masy zestawione nieraz z kilku gatunków glin ogniotrwałych kamionkowych, skał skaleniowych tzw. topników, oraz surowców schudzających w postaci mlewa szamotowego lub z odpadów kamionkowych względnie porcelanowych . Technologia produkcji wyrobów kamionkowych często o bardzo skomplikowanym przekroju przewiduje formowanie ich różnymi metodami: półsuchą lub suchą, przez prasowanie, wytłaczanie, toczenie, ciągnienie w postaci pasma z ceglarek, odlewanie. Dlatego też wykorzystuje się w zależności od potrzeby różne rodzaje mas: sypkie o wilgotności 3-; -1010/0, plastyczne o wilgotności 18-725010 oraz lejne zawierające 30–; -400/0 wody zarobowej i nieraz małe ilości dodatków upłynniających (dyspergatorów). Ze względu na wymienioną różnorodność mas ich przygotowanie bywa różne. Niemniej w każdym przyp adku uwzględnia się dość precyzyjne dawkowanie ,składników (ciężarowo lub objętościowo), dokładne ich przemielenie na sucho lub na mokro (większości składników na ziarna o średnicy poniżej 0,1 mm) oraz możliwie dokładne mieszanie składników i odpowietrzanie mas. W przypadku formowania wyrobów z mas plastycznych lub lejnych, a więc elementów dużych i o skomplikowanym kształcie, zachodzi potrzeba bardzo ostrożnego suszenia pół- produktu do wilgotności rzędu 3–; -5010 przed wypalaniem. [patrz też: pałucki bank spółdzielczy, stagra, hades oława ]

Powiązane tematy z artykułem: hades oława pałucki bank spółdzielczy stagra