Skip to content

Zaskakujace jest, iz nawet w Karwi czesc budynków o bardzo wysokim standardzie przestrzennym jest pozbawiona wodociagu i kanalizacji

2 lata ago

275 words

Zaskakujące jest, iż nawet w Karwi część budynków o bardzo wysokim standardzie przestrzennym jest pozbawiona wodociągu i kanalizacji. W istniejący wodociąg wiejski rozwiązuje częściowo problem zaopatrzenia w wodę. Z przedstawionych schematów układów funkcjonalnych wynika, iż zastosowanie w większości budynków centralnych układów komunikacyjnych umożliwia w pewnej mierze bezkolizyjne wykorzystywanie budynków przez wczasowiczów. Kolizje te występują w pomieszczeniach pomocniczych, jak kuchnie oraz miejsca higieny osobistej. Przykłady użytkowania budynków wskazują również, że kuchnie są nadal miejscem centralnym w domu, a pokoje przeważnie niewłaściwie użytkowane. W sumie w zakresie wymaganego standardu wynajmowanych pomieszczeń i ich bezpośredniego otoczenia panuje dosyć duża rozpiętość. Wydaje się, że władze lokalne powinny w tym zakresie wykazać większą inicjatywę i wydać własne regulaminy. Również problem właściwych rozwiąz ań funkcjonalnych powinien stać się podstawą dalszych specjalistycznych studiów. Z analizy wybranych przykładów budownictwa indywidualnego w rejonach rekreacyjnych wynika, że konieczne są dalsze badania w tym zakresie, a zwłaszcza: 1) studia nad ogólną koncepcją wsi letniskowej, szczególnie w zakresie niezbędnych usług komunalnych, wyznaczenia terenów budowlanych pod tego rodzaju budownictwo, próby określenia intensywności nasycenia wsi wczasowiczami, aby nie zatraciła ona charakteru wiejskiego 2) studia nad sposobami zagospodarowania działek 3) studia nad rozwiązaniami programowymi różnych typów budynków: a)pensjonatowo-mieszkalne bądź tylko pensjonatowe b) o wydzielonej części budynku, np. jednej kondygnacji dla wczasowiczów, c) o odpowiednim standardzie przestrzennym i wydzielonej części pomieszczeń bezpośrednio dostępnych z niezależnego układu komunikacyjnego lub centralnego układu komunikacyjnego. [patrz też: mrówka nidzica, barbara zacharska, cezas rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: barbara zacharska cezas rzeszów mrówka nidzica