Skip to content
2 lata ago

281 words

Zmiana objętości. Zmiana objętości jest stałym zjawiskiem występującym przy wiązaniu i twardnieniu cementów. Betony i zaprawy sporządzone z cementu o normalnej i równomiernej zmianie objętości są trwałe i zachowują kształty nadane im przy ułożeniu. Natomiast przy użyciu cementu o niewłaściwej zmianie objętości występują w betonach rysy i spękania, a nawet może nastąpić całkowite rozsypanie się próbki. Nierównomierną i złą zmianę objętości powoduje zwykle nadmierna zawartość w cemencie wolnego CaO, CaS04 lub MgO. Związki te bowiem, reagując w związanym j stwardniałym już zaczynie, wywołują w rum zwiększenie objętości i niebezpieczne wewnętrzne naprężenia. Reakcje, które zachodzą w tym wypadku, mają następujący przebieg: 1. Wolne CaO reaguje z wodą, tworząc Ca(OH)2, 2. CaSO,l łączy się z glinianem trójwapniowym (3CaO . Ab03) w stanie stałym. dając siarczano-glinian wapniowy krystalizujący z 31 cząsteczkami wody (3CaO• AhP. 1 . 3CaS04 . 31H:~O). Związek ten nazwany został bakcylem cementowym wskutek swego niszczącego działania na betony i zaprawy. 3. MgO łączy się z wodą, tworząc Mg (OH)2 . Badanie zmierzy objętości przeprowadza się według normy PN/B- –04300. Metoda podana w tej normie przewiduje badanie 3 placków z zaczynu cementowego o właściwej ilości wody (dobranej w ten sposób, żeby plastyczność każdego badanego cementu była taka sama). Jeden z tych placków po 24 godzinach wiązania i twardnienia w wilgotnej atmosferze poddaje się próbie gotowania w parze wodnej w ciągu 3 godzin. [patrz też: mrówka nasielsk , mrówka nidzica , radiolex ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka nasielsk mrówka nidzica radiolex