Skip to content

Inwestorzy w duzej mierze zwiazani sa z wsia posiadaniem niezbyt duzego gospodarstwa rolnego

2 lata ago

229 words

Inwestorzy w dużej mierze związani są z wsią posiadaniem niezbyt dużego gospodarstwa rolnego. Jednak znaczna ich część (np. w Karwi i Glinojecku) ma jedynie działki budowlane o powierzchni poniżej 0,2 ha. Może wystąpić, więc zjawisko specjalizowania się części ludności, zamieszkałej we wsiach tego typu i utrzymującej się ze źródeł pozarolniczych, w obsłudze ruchu turystycznego. W badanych obiektach najwięcej działek było o powierzchni ponad 1000 m, w tym około 1/4 ogółu działek było większych niż 2000 m2. Pożądane przez użytkowników wielkości działek mieszczą się w granicach 1000-2000 m2, podczas gdy przepis dla domów mieszkalno-pensjonatowych dopuszcza maksymalną wielkość działki do 1000 m2. Jeżeli przyjmiemy, że działka powinna zapewnić możliwość korzystania z niej przez wczasowiczów, zwłaszcza dzieci oraz miejsce parkingowe dla samochodów letników, to rzeczywiście wielkość działki nie może być mniejsza od 1000 m2. Cy kl budowlany jest stosunkowo krótki – około 40% badanych obiektów zostało Wzniesionych i zamieszkałych w ciągu roku. Standerd przestrzenny nowych budynków, z wyjątkiem Glinojecka, jest wyraźnie wyższy od przeciętnego. Wynika to ze świadomego przeznaczenia części budynku dla letników. Natomiast standard wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne, zwłaszcza kanalizację oraz łazienki i wc, jest nadal bardzo niski. [hasła pokrewne: firanex, ms allegro pl, stagra ]

Powiązane tematy z artykułem: firanex ms allegro pl stagra