Skip to content

Metoda sedymentacyjna

2 lata ago

120 words

Dla określenia składu granulometrycznego cementu, czyli wzajemnego stosunku cząstek różnych rozmiarów, stosuje się kilka metod, np. sedymentację lub separację powietrzną. Metoda sedymentacyjna a polega ma rozdzielaniu poszczególnych frakcji granulometrycznych cementu ze pomocą sporządzania jego zawiesiny w cieczy. Cząstki większe opadają szybciej, drobniejsze wolniej, prze:z co uzyskuje się możliwość rozdzielenia poszczególnych frakcji i oznaczenia ilościowego zawartego w mich materiału: Jako cieczy sedymentacyjnej dla cementu używa się substancji nie mającej wpływu chemicznego na cement, np. alkoholu lub oleju parafinowego. Metoda separacji powietrznej oparta jest na rozdzielaniu poszczególnych frakcji granulometrycznych strumieniem powietrza (o odpowiedniej szybkości) przepuszczanego przez odważoną ilość materiału. [podobne: elbud katowice , dywany młodzieżowe , schody spocznikowe ]

Powiązane tematy z artykułem: dywany młodzieżowe elbud katowice schody spocznikowe