Skip to content

Mur sklepienia przedluza sie do zwiazania z murem pionowym

2 lata ago

163 words

Mur sklepienia przedłuża się do związania z murem pionowym, wyprowadzonym nad sklepieniami kanałów dochodzących (I i II kl. ). W najwyższej części sklepienia obsadza się wpust pionowy pod przewietrznik. W przypadku komory połączeniowej z włazem wykańcza się sklepienie. Wykańczanie komory od wewnątrz sprowadza się do przycięcia i doszlifowania cegieł szczególnie na liniach przenikania się poszczególnych, części kanału i do spoinowania muru. W opisany powyżej sposób projektuje się i buduje wszelkiego rodzaju; komory podwójne i potrójne, z kanałami przecinającymi się pod różnymi; kątami i o różnych przekrojach. Kilka podanych przykładów dostatecznie wyjaśniają różnice. Komory rozgałęzieniowe w swej konstrukcji różnią się od komór połączeniowych tylko tym, że na czołach kanałów odchodzących od komory montuje się ramy do zamknięć kanałowych, podnoszonych w płaszczyźnie pionowej (zastawki lub szybry). [przypisy: barbara zacharska, cezas rzeszów, mrówka nowy dwór maz ]

Powiązane tematy z artykułem: barbara zacharska cezas rzeszów mrówka nowy dwór maz