Skip to content

ODMIANY I WLASNOSCI CERAMICZNYCH MATERIALÓW BUDOWLANYCH I OGNIOTRWALYCH

2 lata ago

347 words

ODMIANY I WŁASNOŚCI CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I OGNIOTRWAŁYCH .Ogólny podział i charakterystyka materiałów budowlanych i ogniotrwałych. Zawiera ona dane, które orientacyjnie pozwalają zapoznać się ze stosowanymi procesami produkcyjnymi, surowcami i własnościami dotyczącymi poszczególnych rodzajów materiałów budowlanych i ogniotrwałych. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1. WYROBY CERAMIKI BUDOWLANEJ Do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, potocznie tzw. wyrobów ceramiki czerwonej lub ceglarskich, stosuje się wiele odmian glin i iłów pospolicie -występujących w naturze. Najczęściej stosowanymi surowcami są iłołupki karbońskie, iły trzeciorzędowe: mioceńskie facji morskiej i lądowej, iły plioceńskie oraz iły czwartorzędowe, tzw. zastoiskowe, gliny zwałowe i zwietrzelinowe (aluwialne) oraz lessy. Wstępna klasyfikacja typowych glin i iłów ceglarskich, występujących w kraju, pod względem pochodzenia geologicznego, składu mineralnego oraz własności mineralnych, chemicznych i fizyczno-technologicznych. Z surowców tych produkuje się kilka zasadniczych rodzajów asortymentów ceramiki budowlanej. Należą do nich między innymi: – wyroby ścienne: cegły pełne, cegły dziurawki grubo- i cienko- ścienne, cegły kratówki, cegły sitówki itd. , – wyroby stropowe i kominowe: pustaki stropowe typu Akerman, Stolica, Pomorze i Foerstera, pustaki kominowe i wentylacyjne itd. , – wyroby dekarskie: dachówki zakładkowe, karpiówki, holenderskie, gąsiory różnych typów itd. , – wyroby drenarskie: rurki (sączki) drenarskie różnych wymiarów, -wyroby elewacyjne: cegły licówki, płyty elewacyjne itd. , – wyroby specjalne: cegły kanalizacyjne, cegły kominówki różnych typów, półklinkier i klinkier budowlany, klinkier drogowy itp. Z uwagi na warunki, w jakich pracują powyższe wyroby, najważniejszymi wskaźnikami charakteryzującymi ich jakość i przydatność są: wytrzymał ość mechaniczna na ściskanie, złamanie lub zgniatanie, nasiąkliwość wodą i mrozoodporność. Ważnymi ich cechami jest odpowiednia wymiarowość, nieprzesiąkliwość (dla wyrobów dekarskich), ciężar objętościowy i własności cieplne (dla pustaków stropowych i ściennych), jednolite zabarwienie (dla wyrobów elewacyjnych i dekarskich). [przypisy: radiolex, elbud katowice, taśma led allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: elbud katowice radiolex taśma led allegro