Skip to content

Pierwszy stopien w kominie

2 lata ago

163 words

Pierwszy stopień w kominie (tuż pod włazem) powinien być tzw. stopniem skrzynkowym wmontowanym w ścianę komina, a nie stopniem płaskim wystającym o ok. 15 cm od ściany. W ten sposób prześwit włazu nie zmniejsza się i zejście do studzienki nie jest utrudnione. Jeśli nie można zastosować stopnia skrzynkowego, należy płytę pod właz nadwiesić nad ścianę komina tak, aby pierwszy stopień był skryty pod płytą. Górne płyty poziome, na których obsadza się włazy, można ustawiać albo teleskopowo w stosunku do kręgu kominowego, albo wprost na kominie. Teleskopowe ustawianie ma na celu przeniesienie obciążeń od ruchu ulicznego bezpośrednio na grunt, a nie na ściany komina. Wymagane jest przy tym dobre podbicie ziemi pod pierścienie oporowe, aby uniknąć nierównomiernego osiadania i skrzywienia włazów lub nawet ich zapadania poniżej niwelety jezdni. [hasła pokrewne: pałucki bank spółdzielczy, barbara zacharska, płyta włókno cementowa ]

Powiązane tematy z artykułem: barbara zacharska pałucki bank spółdzielczy płyta włókno cementowa