Skip to content

Proces produkcji wyrobów ceglarskich w zasadzie nie jest skomplikowany

2 lata ago

247 words

Proces produkcji wyrobów ceglarskich w zasadzie nie jest skomplikowany. Obejmuje on kilka podstawowych operacji technologicznych: a) eksploatację surowca z kopalni odkrywkowej z równoczesnym jego wymieszaniem; b) wstępny przerób masy maszynami ceglarskimi (gniotowniki, przecieraki, walce gładkie, mieszarki dwuwałowe itp. ), c) formowanie na prasach ceglarskich zwykłych lub próżniowych, d) suszenie półfabrykatów (surówki) w suszarniach naturalnych lub sztucznych (komorowych, tunelowych itp. ), e) wypalanie w piecach kręgowych lub tunelowych do temperatury najczęściej 900-:-11000°C. W niektórych przypadkach, gdy wymagają tego własności fizyko-chemiczne surowców i jakość produkowanych wyrobów, stosuje się dodatkowe zabiegi technologiczne, które mają na celu podniesienie jednorodności masy formierczej i jej plastyczności. Do tych procesów należy hałdowanie, wietrzenie i zimowanie surowców, wstępny przerób masy na galety, dotowanie jej przez określony czas oraz stosowanie wież homogenizacyjnych i podgrzewania masy roboczej parą wodną, Odrębną grupę wyrobów ceramiki budowlanej stanowią klinkier budowlany i drogowy. Klinkier budowlany produkuje się z zastosowaniem analogicznych operacji technologicznych jak przy wyrobach ceglarskich, z tym, że końcowy proces wypalania jest prowadzony w wyższych temperaturach (1000-:-1200°C), takich, aby uzyskać czerep spieczony o nasiąkliwości 6-:-12% i dużej wytrzymałości mechanicznej na ściskanie (od 250 do 350 kG/cm2). Do produkcji klinkieru budowlanego są przydatne surowce ilaste o stosunkowo wysokiej temperaturze topnienia i szerokim interwale spiekania, np. iłołupki karbońskie i iły plioceńskie. [patrz też: ms allegro pl, hades oława, cigger ]

Powiązane tematy z artykułem: cigger hades oława ms allegro pl