Skip to content

Przejscia rur kanalów przez scianki studni

2 lata ago

113 words

Przejścia rur kanałów przez ścianki studni muszą być odpowiednio obudowane i uszczelnione najlepiej masą plastyczną. Przy wykonywaniu tego przejścia trzeba mieć na uwadze zabezpieczenie kanału przed złamaniem przy różnym osiadaniu studzienki i kanału. Rury wchodzące do studni przycięte są prostopadle do osi kanału (po cięciwach studni). Dno komory roboczej i koryta przepływowe na ścieki uformowane są w betonie lub z cegły (w studzienkach murowanych). W niektórych przypadkach samo koryto wykłada się. łuskami lub kształtkami kamionkowymi (najczęściej stosuje się to przy budowie studzienek rewizyjnych na kanałach kamionkowych). [hasła pokrewne: krosoft, radiolex, mrówka nasielsk ]

Powiązane tematy z artykułem: krosoft mrówka nasielsk radiolex