Skip to content

studnie i komory kaskadowe

2 lata ago

90 words

Inne specjalne obiekty na sieci Do obiektów uzbrojenia sieci rzadziej stosowanych i w specjalnych warunkach zalicza się: – boczne wejścia , – studnie i komory kaskadowe, – zbiorniki wody do płukania (płuczki o dużej objętości , – zsypy śniegowe, – komory przelewów burzowych, Jak widać konstrukcje tych specjalnych obiektów w wielu elementach podobne są do konstrukcji, już szczegółowo omówionych. Zasady projektowania ich obudowy oraz wykonanie będą więc zbliżone i dlatego nie ma potrzeby ich powtarzać. 10. 4. [hasła pokrewne: mrówka nidzica, radiolex, mrówka nasielsk ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka nasielsk mrówka nidzica radiolex