Skip to content

Surówka wyprasowana

2 lata ago

109 words

Znacznie lepsze własności ma surówka formowana maszynowo, na prasach strycharskich, lub pasmowych, Produkcja na prosach strychatskich (np. Abersona) jest znacznie droższa, niż na prasach pasmowych, zaletą jej jednak jest dobra i jednorodna struktura prasowanej surówki. Surówka przygotowana na prasach pasmowych ma przeważnie strukturę warstwową, co wpływa następnie bardzo ujemnie na jakość wypalonego klinkieru. Wprowadzone tzw. prasy próżniowe (Vacuumpresse) spowodowały postęp w przemyśle ceramicznym. Surówka wyprasowana na tego rodzaju prasach odznacza się nadzwyczaj jednorodną i zbitą budową, dzięki czemu klinkier z niej wypalony ma własności nie gorsze od klinkieru formowanego na sucho. [więcej w: krosoft, cigger, schody spocznikowe ]

Powiązane tematy z artykułem: cigger krosoft schody spocznikowe